• 0312 837 74 07

Trafik Sigortası Yaptırmayanlar İçin Ceza Nedir?

  • 05.12.2019

Zorunlu Trafik Sigortası her araç sahibi tarafından zorunlu olarak yaptırması gereken herhangi bir hasar anında karşı tarafa verebilecek maddi veya bedeni hasarları güvence altına alan sigorta türüdür. Zorunlu Trafik Sigortası’nda sigorta yapılan aracın hasarı değil, karşı tarafa verilen hasar karşılanır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olan trafik sigortası, üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararları ve başka araçlara verilen zararları karşıladığı için Karayolları Trafik Kanunu’na göre yaptırılması zorunludur. Trafik sigortası bulunmayan araç sahiplerine yönelik bazı yaptırımlar söz konusudur.


Trafik Sigortası Yaptırmama ve Gecikme Ceza Ücreti

 Trafik sigortası yaptırmamak çok ağır maddi yaptırımlara neden olmaktadır. Maliye Bakanlığı’nca açıklanan 2021 yılına ait rakamlara göre trafik sigortası yaptırmama cezası 144 TL’dir. Trafik sigorta cezası alan araç sahipleri cezalarını 15 gün içerisinde öderlerse %25 oranında indirim uygulanarak 108 TL sigorta cezası öderler.

Bununla birlikte trafik sigortası hiç yaptırmama veya yeniletmeme gibi durumlarda geçen her ay için %5 gecikme zammı uygulanmaktadır. Ödenecek olan en fazla gecikme zammı %50 ile sınırlandırılmıştır.  

Trafik Sigortası Ceza Yaptırımları

Trafik Sigortası her araç için ayrı yapılmakta olup sigorta süresi yapıldığı tarihten itibaren 1 yıldır ve bu süre dolmadan yeni sigorta yaptırılmalıdır. Araç sahipleri, poliçeleri sona ermeden sigortalarını yenileme hakkına sahiptirler, yenileme yapılan poliçeleri mevcut sigortaları bitmeden başlamayacaktır.

Trafik sigortası olmadan trafikte seyir halinde olan bir araç trafik ekiplerince tespit edildiği durumda, araç çekici yardımıyla otoparka çekilerek trafikten menedilmektedir. Araç sahibi aracın trafik sigortasını yaptırana kadar otoparkta bekletilir. Trafik sigortasının yenilenmesi durumunda yeni poliçeye gecikme cezası uygulanır. Araç sahibi gecikme cezası ile aracın otoparkta kaldığı gün sayısı kadar otopark ve çekici ücreti ödeyerek aracını alabilir.

Sigortası olmayan araç trafikte seyir halinde yakalandığı durumda;

 

  • Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası poliçe kontrolü yapılır,

  • Güncel poliçe yoksa araç trafikten men edilir,

  • Araç park alanına çekilir ve sigorta yaptırana kadar park alanında kalır,

  • Sigorta işlemi yapıldıktan sonra park ve çekici ücreti ödenerek araç sahibine teslim edilir.

 

Sigortası olmayan araç herhangi bir kazaya karışan ve kusurlu bulunan araç sahipleri için ise iki yol izlenir;

 

  1. Kaza esnasında meydana gelen maddi ve manevi tüm hasarları karşılamakla yükümlü olur.

  2. Kazaya karışan ve kaskoya sahip olan diğer aracın sigorta firması, kazaya dair hasarları karşılar fakat daha sonra ödediği hasar tutarını sigortasız araç sahibinden tazmin edebilir. Bu duruma “Sigortada Rücu Hakkı” denmektedir.

Aracın trafik sigortasının olmaması ağır kusur olarak geçmektedir ve cezai yaptırımları vardır. Tüm yaptırımlar göz önüne alındığında trafik sigortası yaptırmak ve yenileme süresini geçirmemek meydana gelebilecek hasarları karşılamaktan daha kolay ve güvenli olacaktır.